Avhjälpande underhåll – när en underhållsplan inte räcker

I den bästa av världar skulle du aldrig behöva utföra avhjälpande underhåll, men i den värld vi lever i händer det alltid något oförutsett. När felrapporten kommer in ska det vara lätt att omvandla den till en arbetsorder och få igång underhållet. I AM Systems program Underhåll gör du omvandlingen med ett enda klick.

Tack för förtroendet

25 904 unika användare och 374 olika företag använder AM System som sitt ledningssystem.

Ett underhållssystem som hjälper dig att bli bättre

I Underhåll samlas all statistik om dina avhjälpande underhåll in automatiskt, så att du kan se till exempel

  • hur ofta ni utför underhåll på olika objekt
  • hur lång tid underhållet tar
  • vad underhållet kostar.

Så småningom kan du använda statistiken för att ta ännu bättre beslut om det förebyggande underhållet och minska ditt avhjälpande underhåll.

Programmet Underhåll har fler funktioner som förenklar ditt underhåll. Till exempel kan du tidrapportera när underhållet är klart, mata in vilka reservdelar och tillbehör som hör ihop med vilket objekt och hålla koll på lagersaldot. Allt samlat på ett ställe – allt ständigt tillgängligt i molnet.