Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem hjälper dig att få överblick och att lättare kunna ta rätt beslut. Det innehåller principer för hur du planerar, leder, följer upp, utvärderar och förbättrar din verksamhet på ett systematiskt sätt. Ofta reglerar ISO-standarder hur ditt systematiska arbete bör se ut. Du kan använda ett ledningssystem till att få överblick över till exempel ditt företags miljöarbete, kvalitetsarbete och kompetensförsörjning. Vilken form systemet sedan tar skiljer sig – vissa har det på papper, de flesta har det digitalt. AM System är en molntjänst som agerar komplett ledningssystem.

Tack för förtroendet

25 904 unika användare och 374 olika företag använder AM System som sitt ledningssystem.

Att arbeta med ett ledningssystem

Det finns flera internationella standarder för ledningssystem. Standarderna ger dig vägledning och verktyg för hur du ska se till att dina produkter eller tjänster hela tiden möter och överträffar kundernas krav på kvalitet. Några vanliga standarder är:

Utforska AM System – ett komplett ledningssystem i molnet

Det kan vara svårt att hålla ordning på alla policyer, mål, instruktioner, rapporter och andra dokument som behövs. Med molntjänsten AM Systems tre program Dokument, Ärende och Underhåll får du överblick över hela ditt kvalitetsarbete.